EXSTAVMAT PLUS - SAGITTARIUS
SAGITTARIUS je výrobca klasických zmiešavacích vodovodných batérií, ktorý svojim 20 ročným fungovaním dosiahla dominantné a stabilné miesto na našom trhu.
 
Sortiment tohto výrobcu sa člení na batérie vyrobené na Slovensku a batérie vyrobené v Taliansku: