EXSTAVMAT PLUS - Ergelit


Vysokokvalitné maltové zmesi? Odpoveď je ERGELIT.

Nemecký výrobca HERMES Technologie HmbH & CoKG nám ponúka systémy kanalizačných maltových zmesí ERGELIT a príslušných technológií na jeho spracovanie.

Maltové zmesy ERGELIT našli na našom trhu v priebehu doby široké možnosti uplatnenia. Najprv to boli výmeny a výškové osadenia šachtových rámov na komunikáciách, postupne pribudli dodávky v oblasti výstavby a sanácie kanalizácií a mnoho ďalších činností založených na možnostiach produktov ERGELIT.

Maltové zmesy ERGELIT  sa vyznačujú vysokou počiatočnou pevnosťou a odolnosťou proti korózii spôsobenou agresiou odpadových vôd.

VIAC INFORMÁCIÍ O PRODUKTOCH ZÍSKATE TU